Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
İqtisadiyyat

Xocavənd

Xocavənd rayonunun iqtisadi göstəriciləri

 

Ərazisi 146 kv.km, əhalisi 42556
Rayonda 1 şəhər 2 qəsəbə 82 kənd, 0 bələdiyyə, 0 yaşayış məntəqəsi
Köçkünlər 11567 nəfər, 2927 ailə, qaçqınlar 0 nəfər, 0 ailə
Qarabağ əlilləri 17 nəfər, şəhid ailəsi 66, Çernobil 3, böyük vətən müharibəsi iştirakçıları 0 nəfər
Penisiyacılar -1116 o, cümlədən yaşa görə 634, əlilliyə-448, ailə başçısını itirdiyinə görə-34, sosial müavinətlər-586
Ümumi torpaq sahəsi 14030 hektar, 14030 hektar Dövlət, 0 hektar xüsusi, 0 hektar Bələdiyyə mülkiyyəti
Ümumi həhsil məktəblərinin sayı 17 ədəd, müəllimlər 352, şagirtlər 1927
Xəstəxanalar 4, həkimlər 31
Kitabxanalar 20, muzey 0

 

 Göstəricilər  ölçü vahidi  2012  2013  nisbət %
 Fərdi yaşayış evləri tikilmişdir  ədəd  0 0 0
 Sənaye məhsulu istehsalının həcmi  min manat  256.4  362.4 141.3
 Tikinti işlərinin həcmi  min manat  286.4  388.0 135.5
 Əmtəə dövriyyəsinin həcmi  min manat  0 0 0
 Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər  min manat  0 0  0
 Ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi  milyon manat 7.4  7.02  94.8
 1 nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi  manat  0 0 0
1 nəfərə düşən orta əmək haqqı   manat 181.9  232 127.5
 Yeni açılmış iş yerləri  nəfər 73 179 245.2
 İri buynuzlu mal qara  baş  1871 2014  107.6
 Qoyun və keçilər  baş 13457 14351 106.6 
 Ət istehsalı  ton 105.4   270  256.1
 Süd istehsalı  ton 380.9 1500 393.8
 Yumurta istehsalı  min ədəd 129 210   162.7
 Yun istehsalı  ton 19.5  30.0 153.8
 Dənlilər  ton 21263.7 14271.3  67.1
 Kartof  ton 20.2 71.3 352.9 
 Tərəvəz  ton  211.2 146.1   69.1
 Bostan  ton 69 184.0 266.6
 Günəbaxan  ton  30 0  0
 Şəkər çuğunduru  ton   448 -
 Meyvə  ton 92 395 429.3
 Üzüm  ton  0  0  0