Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
İqtisadiyyat

Beyləqan

RAYONUN İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Ərazisi - 1,131 min kv.km
Əhalisi - 87,9 min nəfər
Şəhərlərin sayı - 1 ədəd
Qəsəbələrin sayı - 16 ədəd
Kəndlərin sayı - 25 ədəd
Bələdiyyələr - 37 ədəd
Yaşayış məntəqəsi - 42 ədəd
Əhalinin sıxlığı(hər kv.km-ə) - 78 nəfər
Qaçqınların sayi - 447 nəfər
Qaçqın ailələrinin sayı - 99 ailə
Məcburi köçkünlərin sayı - 14856 nəfər
Məcburi köçkün ailələrinin sayı - 3826 ailə
Qarabağ əlilərinin sayı - 126 nəfər
Şəhid ailələrinin sayı - 124 ailə
Çernobil iştirakçılarının sayı - 29 nəfər
Böyük vətən müharibəsi iştirakçılarının sayiı - 456 nəfər
Əmək pensiyaçılarının sayı - 13673 nəfər
Sosial pensiyaçıların sayı - 3795 nəfər
Ümumi torpaq sahəsi - 113100 hektar
Dövlət mülkiyyətində - 3544 hektar
Xüsusi mülikyyətdə - 41285 hektar
Bələdiyyə mülkiyyətində - 19984 hektar
Ümumtəhsil məktəblərinin sayı - 54 ədəd
Müəllimlərin sayı - 1912 nəfər
Şagirdlərin sayı - 12925 nəfər
Xəstəxanaların sayı - 4 ədəd
Həkimlərin sayı - 116 ədəd
Kitabxanaların sayı - 47 ədəd
Muzeylərin sayı - 2 ədəd

GÖSTƏRİCİLƏR ÖLÇÜ VAHİDİ 2009 2010 FAİZ NİSBƏTİ
Fərdi yaşayış evləri tikilmişdir ədəd 85 112
 
Sənaye məhsulu istehsalının həcmi min manat 3618,0 4329,8
 
Tikinti işlərinin həcmi min manat 6530,4 6097,1
 
Əmtəə dövriyyəsinin həcmi min manat 68838 69996
 
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər min manat 16314 13705
 
Ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi mln. manat 94,6 96,2
 
1 nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi manat 1086,0 1095,0
 
1 nəfərə düşən orta aylıq əmək haqqı manat 163 205
 
Yeni açılmış iş yerləri nəfər 492 399
 
İri buynuzlu mal-qara baş 53950 55069
 
Qoyun və keçilər baş 286793 289919
 
Ət istehsalı ton 6250 6729
 
Süd istehsalı ton 30360 34768
 
Yumurta istehsalı min ədəd 9755 13534
 
Yun istehsalı ton 443 478
 
Dənlilər ton 94985 46408
 
Kartof ton 3441 2959
 
Tərəvəz ton 11115 13534
 
Bostan ton 4707 4482
 
Günəbaxan ton 46 26
 
Şəkər çuğunduru ton 21041 30035
 
Meyvə ton 7669 6932
 
Üzüm ton 1335 825
 

Beyləqan rayonunun 2011-ci il büdcəsi

Büdcə gəlirləri - 14780820.00
Büdcə xərcləri - 14780820.00
Mərkəzləşdirilmiş büdcədən
yerli xərclərə ayrılan vəsait -11677820.00

İcra hakimiyyəti orqanlarının saxlanması - 1138820.00 Təhsil-9831320.00
Səhiyyə- 2101715.00
Sosial təminat -1452.00
Mədəniyyət - 698566.00
Bədən Tərbiyyəsi və Gəclər siyasəti - 29594.00
Mənzil və kommunal - 890669.00
Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər -88684.00

YENİ AÇILMIŞ İŞ YERLƏRİ 

Göstəricinin adı Ölçü vahidi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Açılmış iş yeri
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cəmi nəfər 3753 4002 4191 7046 6140 1811 1426 1163
O, cümlədən
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daimi nəfər 1371 852 892 928 470 489 461 416
Müvəqqəti nəfər 2382 3150 3299 6118 5670 1322 965 747
Açılmış müəssisə və obyektlər
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cəmi ədəd 170 150 134 127 92 76 97 75
O, cümlədən
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fəaliyyəti bərpa edilmiş ədəd 1
 

 

 

 

 
1